Hanuman Bahuk Lyrics in English & Hindi PDF

Hanuman Bahuk Hanuman Bahuk Lyrics in EnglishShriganeshay Namahshrijaankivallabho vijayateShrimad Goswami Tulsidas Krit Chhappaya Sindhu-taran, Siya-soch-haran, Rabi-baalbaran-tanu ।Bhuj bisaal, moorti karaal, kaalhuko kaal janu ॥Gahan-dahan-nirdahan-lank nihsank, bank-bhuv ।Jaatudhaan-balvaan-maan-mad-davan pavansuv ॥Kah Tulsidas sevat sulabh, sevak hit santat nikat ।Gunganat, namat, sumirat, japat, saman sakal-sankat-bikat ॥ Svaran-saail-sankas koti-rabi-tarun-tej-ghan ।Ur bisaal, bhujdandh chand nakh bajra bajratan ॥Ping nayan, bhrikutee … Read more

Aarti Bajrangbali Ki | Aarti Hanuman Ji Ki

Aarti Hanuman Ji Ki in English Aarti Keejai Hanuman Lalla Ki,Dushtdalan Raghunath Kala Ki Jake bal se girivar Kanpai,Rogdosh Bhaye nikat na Janke Anjani putra maha baldahi,Santan ke prabhu sada sahai De veera Raghunath pathaye,Lanka jari Siya sudhi laye Lanka so kot samudra si khai,Jat Pavansut var na lai Lanka jari asur sab mare,Siyaramji ke … Read more