Hanuman Bahuk Lyrics in English & Hindi PDF

Hanuman Bahuk

Hanuman Bahuk Lyrics in English
Shriganeshay Namah
shrijaankivallabho vijayate
Shrimad Goswami Tulsidas Krit

Chhappaya

Sindhu-taran, Siya-soch-haran, Rabi-baalbaran-tanu ।
Bhuj bisaal, moorti karaal, kaalhuko kaal janu ॥
Gahan-dahan-nirdahan-lank nihsank, bank-bhuv ।
Jaatudhaan-balvaan-maan-mad-davan pavansuv ॥
Kah Tulsidas sevat sulabh, sevak hit santat nikat ।
Gunganat, namat, sumirat, japat, saman sakal-sankat-bikat ॥

Svaran-saail-sankas koti-rabi-tarun-tej-ghan ।
Ur bisaal, bhujdandh chand nakh bajra bajratan ॥
Ping nayan, bhrikutee karaal rasnaa dasnaanan ।
Kapis kes, karkas langoor, khal-dal bal bhaanan ॥
Kah Tulsidas bas jaasu ur maarutsut moorti bikat ।
Santaap paap tehi purush panhi sapnehun nahin aavat nikat ॥

Jhulna

Panchmukh-chamukh-bhrigumukhya bhat-asur-sur,
Sarv-sari-samar samratth sooro ।
Bankuro beer birudaait birudaavlee,
Baid bandee badat paaijpooro ॥
Jaasu gungaath Raghunaath kah, jasu bal,
Bipul-jal-bharit jag-jaldhi jhooro ।
Duvan-dal-damanko kaun Tulsees hai
Pavanko poot Rajpoot rooro ॥

Ghanakshari

Bhanuson parrhan hanuman gaye bhanu man-
anumaani sisukeli kiyo pherphaar so ।
Paachhile pagni gam gagan magan-man,
Kramko na bhram, kapi baalak-bihaar so ॥
Kautuk biloki lokpaal hari har bidhi
Lochanani chakaachaundhee chitni khabhaar so ।
Bal kaaidhaun beerras, dheeraj kai, sahas kai,
Tulsi sareer dhare sabniko saar so ॥

Bharatmein paarthke rathketu kapiraaj,
Gaajyo suni kururaaj dal halbal bho ।
Kahayo Dron Bheesham sumeersut Mahaabeer,
Beer-ras-baari-nidhi jaako bal jal bho ॥
Baanar subhaay baalkeli bhoomi bhaanu laagi,
Phalang phalaanghoonten ghaati nabhtal bho ।
Naai-naai maath jori-jori haath jodha johain,
Hanuman dekhe jagjeevanko phal bho ॥

Gopad payodhi kari holika jyon layee lank,
Nipat nisank parpur galbal bho ।
Dron-so pahaar liyo khyaal hee ukhari kar,
Kanduk-jyon kapikhel bel kaaiso phal bho ॥
Sankatsamaaj asmanjas bho Ramraaj
Kaaj jug-poogniko kartal pal bho ।
Saahsee samatth Tulsiko naah jaaki baanh,
Lokpaal paalanko phir thir thal bho ॥

Kamathkee peethi jaake gorhnikee gaarhain maano
Naapke bhaajan bhari jalnidhi-jal bho ।
Jaatudhaan-daavan paraavanko durge bhayo,
Mahaameenbaas timi tomaniko thal bho ॥
Kumbhkaran-Ravan-payodnaad-eedhanko
Tulsi prataap jaako prabal anal bho ।
Bheesham kahat mere anumaan Hanuman-
Saarikho trikaal na trilok mahaabal bho ॥

Doot Ramrayko, sapoot poot paunko, too
Anjaneeko nandan prataap bhoori bhaanu so ।
Seey-soch-saman, durit-dosh-daman,
Saran aaye avan, lakhanpriya praan so ॥
Dasmukh dusah daridra daribeko bhayo,
Pratak tilok aok Tulsi nidhaan so ।
Gyan-gunvaan balvaan sevaa saavdhaan,
Saaheb sujaan ur aanu Hanuman so ॥

Davan-duvan-dal bhuvan-bidit bal,
Baid jas gaavat bibudh bandeechor ko ।
Paap-taap-timir tuhin-vightan-patu,
Sevak-saroruh sukhad bhaanu bhorko ॥
Lok-parlokten bisok sapne na sok,
Tulsike hiye hai bharoso ek aorko ।
Ramko dulaaro daas baamdevko nivaas,
Naam kali-kaamtaru kesri-kisorko ॥

Mahaabal-seem,mahaabheem,mahaabaanit,
Mahabeer bidit barayo Raghubeerko ।
Kulis-kathortanu jorparai ror ran,
Karuna-kalit man dhaarmik dheerko ॥

Durjanko kaalso karaal paal sajjanko,
Sumire haranhaar Tulsiki peerko ।
Seey-sukhdaayak dulaaro Raghunaayak ko,
Sevak sahaayak hai saahsee sameerko ॥

Rachibeko bidhi jaise, paalibeko hari, har
Meech maaribeko, jyaibeko sudhaapaan bho ।
Dharibeko dharni, tarni tam dalibeko,
Sokhibe krisaanu, poshibeko him-bhaanu bho ॥
Khal-dukh-doshibeko, jan-paritoshibeko,
Maangibo maleentaako modak sudaan bho ।
Aaratkee aarti nivaaribeko tihoon pur,
Tulsiko saheb hatheelo Hanuman bho ॥

Sevak syokaee jaani jaankees maanai kaani,
Saanukool soolpaani navaai naath naankko ।
Devi dev daanav dayaavane havaai joraain haath,
Baapure baraak kahaa aur raja raankko ॥
Jaagat sovat baithe baagat binod mod,
taakai jo anarth so samarth ek aankko ।
sab din rooro paraai pooro jahan-tahan taahi,
jaake hai bharoso hiye hanuman haankko ॥

Saanug sagauri saanukool soolpani taahi,
Lokpaal sakal lakhan ram janki ।
Lok parlokko bisok so tilok taahi,
Tulsi tamai kahaa kaahu beer aankee ॥
Kesrikisor bandeechorke nevaaje sab,
Keerti bimal kapi karunanidhaankee ।
Balak-jyon paalihain kripaalu muni siddh taako,
jaake hiye hulsati haank hanumanki ॥

Karuna nidhaan, balbudhike nidhaan, mod-
mahimanidhaan, gun-gyaanke nidhaan hau ।
Baamdev-roop, bhoop Ramke sanehee, naam
lait-dait arth dharm kaam nirbaan hau ॥
Aapne prabhav, Sitanathke subhaav seel,
Lok-baid-bidhike bidush Hanuman hau ।
Mankee, bachankee, karamkee tihoon prakar,
Tulsi tihaaro tum saheb sujaan hau ॥

Manko agam, tan sugam kiye kapees,
Kaaj mahaaraajke samaaj saaj saaje hain ।
Dev-bandeechor ranror Kesreekisor,
Jug-jug jag tere birad biraaje hain ॥
Beer barjor, ghati jor Tulsiki aur
Suni sakuchaane saadhu, khalgan gaaje hain ।
Bigree sanvaar Anjanikumar keeje mohin,
Jaise hot aaye Hanumanke nivaaje hain ॥

Savaiya

Jaansiromani hau Hanuman,
sadaa janke man baas tihaaro ।
Dhaaro bigaaro main kaako kahaa,
kehi kaaran kheejhat haun to tihaaro ॥
Saaheb sevak naate te haato,
kiyo so tahaan Tulsiko na chaaro ।
Dosh sunaaye tain aagehunko hoshiyaar,
havai hon man tau hiye haaro ॥

Tere thape uthapaai na mahes,
thapaai thirko kapi je ghar ghaale ।
Tere nivaaje gareebnivaaj
biraajat baairinke ur saale ॥
Sankat soch sabaai Tulsi liye
naam phataai makreeke-se jaale ।
Boorh bhaye, bali, merihi baar,
ki haari pare bahutaai natt paale ॥

Sindhu tare, barhe beer dale khal,
jaare hain lankse bank mavaa se ।
Taain ran-kehri kehrike bidle
ari-kunjar chaail chavaa se ॥
Toson samath susaaheb sei
sahaai Tulsi dukh dosh davaase ।
Baanar baaj barhe khal-khechar,
leejat kyon na lapeti lavaa-se ॥

Achh-vimardan kaanan-bhaani
dasaanan aanan bhaan nihaaro ।
Baaridnaad ankpan kumbhkaran-se
kunjar kehri-baaro ॥
Ram-prataap-hutaasan, kachh,
bipachh, sameer sameerdulaaro ।
Paapten, saapten, taap tihoonte
sadaa Tulsi kahan so rakhvaaro ॥

Ghanakshari

Jaanat jahaan Hanumanko nivaajyau jan,
Man anumaani, bali, bol na bisaariye ।
Sevaa-jog Tulsi kabhoon kahaa chook paree,
Saheb subhaav kapi saahibee sanbhaariye ॥
Apraadhee jaani keejaai saasti sahas bhaanti,
Modak maraai jo, taahi maahur na maariye ।
Saahsee sameerke dulaare Raghubeerjooke,
Baanh peer Mahaabeer begi hee nivaariye ॥

Baalak biloki, bali baareten aapno kiyo ।
Deenbandhu dayaa keenheen nirupaadhi nyaariye ।
Raavro bharoso Tulsike, Raavroee bal,
Aas raavreeyaai, daas raavro bichaariye ॥
Barho bikraal kali, kaako na bihaal kiyo,
Maathe pagu baleeko, nihaari so nivaariye ।
Kesreekisor, ranror, barjor beer,
Bahunpeer raahumaatu jyaun pachaari maariye ॥

Uthape thapanthir thape uthpanhaar,
Kesreekumar bal aapno sambhariye ।
Ramke gulaamniko kaamtaru Ramdoot,
Mose deen doobareko takiyaa tihaariye ॥
Saheb samarth toson Tulsike maathe par,
Sou apraadh binu beer, baandhi maariye ।
Pokhree bisaal banhu, bali baarichar peer,
Makree jyaun pakrikaai badan bidaariye ॥

Ramko saneh, Ram saahas lakhan siya,
Ramkee bhagti, soch sankat nivaariye ।
Mud-markat rog-baarinidhi heri haare,
Jeev-jaamvantko bharoso tero bhaariye ॥
Koodiye kripaal Tulsi suprem-pabbyaten,
Suthal subel bhaalu baaithikaai bichaariye ।
Mahabeer bankure baraakee banhpeer kyon na,
Lankinee jyon laatghaat hee marori maariye ॥

Lok-parlokhoon tilok na bilokiyat,
Tose samrath chash chaarihoon nihaariye ।
Karm, kaal, lokpaal, ag-jag jeevjaal,
Naath haath sab nij mahimaa bichaariye ॥
Khaas daas raavro, nivaas tero taasu ur,
Tulsi so dev dukhee dekhiyat bhaariye ।
Baat tarumool banhusool kapikachhu-beli,
Upjee sakeli kapikeli hee ukhaariye ॥

Karam-karaal-kans Bhoomipaalke bharose,
Bakee bakbhaginee kaahooten kahaa daraaigee।
Barhee bikraal baalghaatinee na jaat kahi,
Baanhubal baalak chabeele chote charaaigee ॥
Aaee haai banaae besh aap hee bichaari dekh,
Paap jaaya sabko guneeke paale paraaigee।
Pootna pisaachinee jyaaun kapikaanh Tulsikee,
Baanhpeer mahaabeer, tere maare maraaigee ॥

Bhaalkee ki kaalkee ki roshkee tridoshkee hai,
Bedan bisham paap-taap chalchaanhkee ।
Karman kootkee ki jantramantra bootkee,
Paraahi jaahi paapinee maleen manmaanhkee ॥
Paaihhi sajaay nat kahat bajaay tohi,
Baavree na hohi baani jaani kapinaanhkee ।
Aan Hanumaankee dohaaee balvaankee,
Sapath Mahaabeerkee jo rahaai peer baanhkee ॥

Sinhika sanhaari bal, sursaa sudhaari chhal,
Lankinee pachhaari maari baatika ujaaree hai ।
Lank parjaari makree bidaari baarbaar,
Jaatudhaan dhaari dhooridhaanee kari daaree haai ॥
Tori jamkaatari Madodri karhori aanee,
Ravankee raanee Meghnad Manhtaaree haai ॥
Bheer baanhpeerkee nipat raakhee Mahaabeer,
Kaaunke sakoch Tulsike soch bhaaree haai ॥

Tero baalkeli beer suni sahmat dheer,
Bhoolat sareersudhi sakra-rabi-rahukee ॥
Teree baanh basat bisok lokpaal sab,
Tero naam lait rahaai aarti na kaahukee ॥
Saam daan bhed bidhi baidhoo labed sidhi,
Haath kapinathheeke chotee chor saahukee।
Aalas anakh parihaaskaai sikhaavan haai,
Aite din rahee peer Tulsike baahukee ॥

Tookniko ghar-ghar dolat kangaal boli,
Baal jyon kripaal natpaal paali poso haai ।
Keenhee haai sanbhaar saar Anjaneekumar beer,
Aapno bisaarihaain na merehoo bharoso haai ॥
Itno parekho sab bhaanti samrath aaju,
Kapiraaj saanchee kahaaun ko Tilok toso haai ।
Saasti sahat daas keeje pekhi parihaas,
Cheereeko maran khel baalkaniko so haai ॥

Aapne hee paaptein tritaapatein ki saaptein,
Barree haai baanhbedan kahee na sahi jaati haai ।
Aaushadh anek jantra-mantra-totkaadi kiye,
Baadi bhaye devtaa manaaye adhikaati haai ॥
Kartaar, bhartaar, hartaar, karm, kaal,
Ko haai jagjaal jo na maanat itaati haai ।
Chero tero Tulsee too mero kahyo Ramdoot,
Dheel teree beer mohi peertein piraati haai ॥

Doot Ramrayako, sapoot poot baayko,
Samathh haath paayko sahaay asahaayko ।
Baankee biradaavlee bidit baid gaiyat,
Raavan so bhat bhayo muthikaake ghaayako ॥
Aite barhe saaheb samarthko nivaajo aaj,
Seedat susevak bachan man kaayako ।
Thoree baanhpeerkee barhi galaani Tulsiko,
Kaun paap kop, lop pragat prabhaayako ॥

Devee dev danuj manuj muni siddh naag,
Chote barhe jeev jete chetan achet haain ।
Pootna pisaachee jaatudhaanee jaatudhaan baam,
Ramdootkee rajaai maathe maani lait haain ॥
Ghor jantra mantra koot kapat kurog jog,
Hanoomaan aan suni chaarhat niket haain ।
Krodh keeje karmko prabodh keeje Tulseeko,
Sodh keeje tinko jo dosh dukh dait haain ॥

Tere bal baanar jitaaye ran Raavanson,
Tere ghaale jaatudhaan bhaye ghar-gharke ।
Tere bal Raamraj kiye sab surkaaj,
Sakal samaaj saaj saaje Raghubarke ॥
Tero gungaan suni geerbaan pulkat,
Sajal bilochan biranchi Hari harke ।
Tulsike maathepar haath phero keesnaath,
Dekhiye na daas dukhee tose kanigarke ॥

Paalo tere tookko parehoo chook mookiye na,
Koor kaaurhee dooko haaun aapnee aur heriye ।
Bhoraanaath bhorehee sarosh hot thore dosh,
Poshi toshi thaapi aapno na avderiye ॥
Anbu too haaun Ambuchar, amb too haaun dimbh, so na,
Boojhiye bilamb avlamb mere teriye ।
Baalak bikal jaani paahi prem pahichaani,
Tulseekee baanh par laameeloom pheriye ॥

Gheri liyo rogni kujogni kulogni jyaaun,
Baasar jalad ghan ghata dhuki dhaaee haai ।
Barsat baari peer jaariye javaase jas,
Rosh binu dosh, dhoom-mool malinaaee haai ॥
Karnunaanidhaan Hanumaan mahaabalvaan,
Heri hansi haanki phoonki phaaujen taain udhaaee haai ।
Khaaye huto Tulsee kurog raadh raaksani,
Kesreekisor raakhe beer bariaaee haai ॥

Savaiya

Raamgulaam tuhee Hanuman
Gosaain susaain sadaa anukoolo ।
Paalyo haaun baal jyon aakhar doo
Pitu maatu son mangal mod samoolo ॥
Baanhkee bedan baanhpagaar
Pukaarat aarat aanand bhoolo ।
ShriRaghubeer nivaariye peer
Rahaaun darbaar paro lati loolo ॥

Ghanakshari

Kaalkee karaaltaa karam kathinaaee keedhaaun,
Paapke prabhaavkee subhaaya baaya baavre ।
Bedan kubhaanti so sahee na jaati raati din,
Soee baanh gahee jo gahee sameerdaavre ॥
Laayo taru Tulsee tihaaro so nihaari baari,
Seenchiye maleen bho tayo haai tihoon taavre ।
Bhootanikee aapnee paraayekee kripanidhaan,
Jaaniyat sabheekee reeti Ram Raavre ॥

Paayanpeer petpeer baanhpeer munhpeer,
Jarjar sakal sareer peermaee haai ।
Dev bhoot pitar karam khal kaal grah,
Mohipar davri damaanak see daee haai ॥
Haaun to bin molke bikaano bali baarehee tain,
Aot Ramnaamkee lalaat likhi laee haai ।
Kumbhajke kinkar bikal boodhe gookhurani,
Haay Ramraay aisee haal kahoon bhaee haai ॥

Baahuk-subaahu neech leechar-mareech mili,
Munhpeer-ketujaa kurog jaatudhaan haain।
Ram naam japjaag kiyo chahon saanuraag,
Kaal kaise doot bhoot kahaa mere maan haain ॥
Sumire sahaaya RamLakhan aakhar douu,
Jinke samooh saake jaagat jahaan haain।
Tulsee sanbhaari Tadhka-sanhaari bhaaree bhat,
Bedhe bargadse banai baanvaan haain ॥

Baalpane soodhe man Ram sanmukh bhayo,
Ramnaam leit maangi khaat tooktaak haaun ।
Paryo lokreetimein puneet preeti Ramraaya,
Mohbas baaitho tori tarkitraak haaun ॥
Khote-khote aachran aachrat apnaayo,
Anjanikumar sodhyo Rampaani paak haaun
Tulsee gosaaen bhayo bhonrhe din bhooli gayo,
Taako phal paavat nidaan paripaak haaun ॥

Asan-basan-heen visham-vishaad-leen,
Dekhi deen doobro karaai na haay-haay ko ।
Tulsee anaathso sanaath Raghunaath kiyo,
Diyo phal seelsindhu aapne subhaayko ॥
Neech yahi beech pati paai bharuhaaigo,
Bihaai prabhu-bhajan bachan man kaayko ।
Taaten tanu peshiyat ghor bartor mis,
Phooti-phooti niksat lon Raamraayko ॥

Jiaon jag jaankeejeevanko kahaai jan,
Maribeko baaraansee baari sursariko ।
Tulseeke duhoon haath modak haai aise thaun,
Jaake jiye muye soch karihaain na lariko ।
Moko jhootho saancho log Ramko kahat sab,
Mere man maan haai na harko na hariko ॥
Bhaaree peer dusah sareertain bihaal hot,
Souu Raghubeer binu sakaai door kariko ॥

Sitapati saaheb sahaay Hanuman nit,
Hit updesko mahes maano gurukaai,
Maanas bachan kaay saran tihaare paany
Tumhare bharose sur maain na jaane surkaai ॥
Byaadhi bhootjanit upaadhi kaahoo khalkee,
Samaadhi keeje Tulseeko jaani jan phurkaai ।
Kapinaath Raghunaath bholaanaath Bhootnaath,
Rogsindhu kyon na daariyat gaay khurkaai ॥

Kahon Hanumanson sujaan Raamraayson,
Kripanidhaan sankarson saavdhaan suniye ।
Harash vishaad raag rosh gun doshmaee,
Birchee biranchi sab dekhiyat duniye ।
Maya jeev kaalke karamke subhaayke,
Karaaiya Raam baid kahaain saanchee man guniye ।
Tumhaten kahaa na hoy haahaa so bujhaaiye mohi,
Haaun hoon rahon maaun hee bayo so jaani luniye ॥
Hanuman Bahuk Lyrics in Hindi
हनुमान बाहुक पाठ

श्रीगणेशाय नमः
श्रीजानकीवल्लभो विजयते
श्रीमद्-गोस्वामी-तुलसीदास-कृत

छप्पय

सिंधु-तरन, सिय-सोच-हरन, रबि-बाल-बरन तनु ।
भुज बिसाल, मूरति कराल कालहुको काल जनु ॥
गहन-दहन-निरदहन लंक निःसंक, बंक-भुव ।
जातुधान-बलवान-मान-मद-दवन पवनसुव ॥
कह तुलसिदास सेवत सुलभ सेवक हित सन्तत निकट ।
गुन-गनत, नमत, सुमिरत, जपत समन सकल-संकट-विकट ॥

स्वर्न-सैल-संकास कोटि-रबि-तरुन-तेज-घन ।
उर बिसाल भुज-दंड चंड नख-बज्र बज्र-तन ॥
पिंग नयन, भृकुटी कराल रसना दसनानन ।
कपिस केस, करकस लँगूर, खल-दल बल भानन ॥
कह तुलसिदास बस जासु उर मारुतसुत मूरति बिकट ।
संताप पाप तेहि पुरुष पहिं सपनेहुँ नहिं आवत निकट ॥

झूलना

पंचमुख-छमुख-भृगु मुख्य भट असुर सुर, सर्व-सरि-समर समरत्थ सूरो ।
बाँकुरो बीर बिरुदैत बिरुदावली, बेद बंदी बदत पैजपूरो ॥
जासु गुनगाथ रघुनाथ कह, जासुबल, बिपुल-जल-भरित जग-जलधि झूरो ।
दुवन-दल-दमनको कौन तुलसीस है, पवन को पूत रजपूत रुरो ॥

घनाक्षरी

भानुसों पढ़न हनुमान गये भानु मन-अनुमानि सिसु-केलि कियो फेरफार सो ।
पाछिले पगनि गम गगन मगन-मन, क्रम को न भ्रम, कपि बालक बिहार सो ॥
कौतुक बिलोकि लोकपाल हरि हर बिधि, लोचननि चकाचौंधी चित्तनि खभार सो।
बल कैंधौं बीर-रस धीरज कै, साहस कै, तुलसी सरीर धरे सबनि को सार सो ॥

भारत में पारथ के रथ केथू कपिराज, गाज्यो सुनि कुरुराज दल हल बल भो ।
कह्यो द्रोन भीषम समीर सुत महाबीर, बीर-रस-बारि-निधि जाको बल जल भो ॥
बानर सुभाय बाल केलि भूमि भानु लागि, फलँग फलाँग हूँतें घाटि नभतल भो ।
नाई-नाई माथ जोरि-जोरि हाथ जोधा जोहैं, हनुमान देखे जगजीवन को फल भो ॥

गो-पद पयोधि करि होलिका ज्यों लाई लंक, निपट निसंक परपुर गलबल भो ।
द्रोन-सो पहार लियो ख्याल ही उखारि कर, कंदुक-ज्यों कपि खेल बेल कैसो फल भो ॥
संकट समाज असमंजस भो रामराज, काज जुग पूगनि को करतल पल भो ।
साहसी समत्थ तुलसी को नाह जाकी बाँह, लोकपाल पालन को फिर थिर थल भो ॥

कमठ की पीठि जाके गोडनि की गाड़ैं मानो, नाप के भाजन भरि जल निधि जल भो ।
जातुधान-दावन परावन को दुर्ग भयो, महामीन बास तिमि तोमनि को थल भो ॥
कुम्भकरन-रावन पयोद-नाद-ईंधन को, तुलसी प्रताप जाको प्रबल अनल भो ।
भीषम कहत मेरे अनुमान हनुमान, सारिखो त्रिकाल न त्रिलोक महाबल भो ॥

दूत रामराय को, सपूत पूत पौनको, तू अंजनी को नन्दन प्रताप भूरि भानु सो ।
सीय-सोच-समन, दुरित दोष दमन, सरन आये अवन, लखन प्रिय प्रान सो ॥
दसमुख दुसह दरिद्र दरिबे को भयो, प्रकट तिलोक ओक तुलसी निधान सो ।
ज्ञान गुनवान बलवान सेवा सावधान, साहेब सुजान उर आनु हनुमान सो ॥

दवन-दुवन-दल भुवन-बिदित बल, बेद जस गावत बिबुध बंदीछोर को ।
पाप-ताप-तिमिर तुहिन-विघटन-पटु, सेवक-सरोरुह सुखद भानु भोर को ॥
लोक-परलोक तें बिसोक सपने न सोक, तुलसी के हिये है भरोसो एक ओर को ।
राम को दुलारो दास बामदेव को निवास, नाम कलि-कामतरु केसरी-किसोर को ॥

महाबल-सीम महाभीम महाबान इत, महाबीर बिदित बरायो रघुबीर को ।
कुलिस-कठोर तनु जोरपरै रोर रन, करुना-कलित मन धारमिक धीर को ॥
दुर्जन को कालसो कराल पाल सज्जन को, सुमिरे हरनहार तुलसी की पीर को ।
सीय-सुख-दायक दुलारो रघुनायक को, सेवक सहायक है साहसी समीर को ॥

रचिबे को बिधि जैसे, पालिबे को हरि, हर मीच मारिबे को, ज्याईबे को सुधापान भो ।
धरिबे को धरनि, तरनि तम दलिबे को, सोखिबे कृसानु, पोषिबे को हिम-भानु भो ॥
खल-दुःख दोषिबे को, जन-परितोषिबे को, माँगिबो मलीनता को मोदक सुदान भो ।
आरत की आरति निवारिबे को तिहुँ पुर, तुलसी को साहेब हठीलो हनुमान भो ॥

सेवक स्योकाई जानि जानकीस मानै कानि, सानुकूल सूलपानि नवै नाथ नाँक को ।
देवी देव दानव दयावने ह्वै जोरैं हाथ, बापुरे बराक कहा और राजा राँक को ॥
जागत सोवत बैठे बागत बिनोद मोद, ताके जो अनर्थ सो समर्थ एक आँक को ।
सब दिन रुरो परै पूरो जहाँ-तहाँ ताहि, जाके है भरोसो हिये हनुमान हाँक को ॥

सानुग सगौरि सानुकूल सूलपानि ताहि, लोकपाल सकल लखन राम जानकी ।
लोक परलोक को बिसोक सो तिलोक ताहि, तुलसी तमाइ कहा काहू बीर आनकी ॥
केसरी किसोर बन्दीछोर के नेवाजे सब, कीरति बिमल कपि करुनानिधान की ।
बालक-ज्यों पालिहैं कृपालु मुनि सिद्ध ताको, जाके हिये हुलसति हाँक हनुमान की ॥

करुनानिधान, बलबुद्धि के निधान मोद-महिमा निधान, गुन-ज्ञान के निधान हौ ।
बामदेव-रुप भूप राम के सनेही, नाम लेत-देत अर्थ धर्म काम निरबान हौ ॥
आपने प्रभाव सीताराम के सुभाव सील, लोक-बेद-बिधि के बिदूष हनुमान हौ ।
मन की बचन की करम की तिहूँ प्रकार, तुलसी तिहारो तुम साहेब सुजान हौ ॥

मन को अगम, तन सुगम किये कपीस, काज महाराज के समाज साज साजे हैं ।
देव-बंदी छोर रनरोर केसरी किसोर, जुग जुग जग तेरे बिरद बिराजे हैं ।
बीर बरजोर, घटि जोर तुलसी की ओर, सुनि सकुचाने साधु खल गन गाजे हैं ।
बिगरी सँवार अंजनी कुमार कीजे मोहिं, जैसे होत आये हनुमान के निवाजे हैं ॥

सवैया

जान सिरोमनि हौ हनुमान सदा जन के मन बास तिहारो ।
ढ़ारो बिगारो मैं काको कहा केहि कारन खीझत हौं तो तिहारो ॥
साहेब सेवक नाते तो हातो कियो सो तहाँ तुलसी को न चारो ।
दोष सुनाये तें आगेहुँ को होशियार ह्वैं हों मन तौ हिय हारो ॥

तेरे थपे उथपै न महेस, थपै थिरको कपि जे घर घाले ।
तेरे निवाजे गरीब निवाज बिराजत बैरिन के उर साले ॥
संकट सोच सबै तुलसी लिये नाम फटै मकरी के से जाले ।
बूढ़ भये, बलि, मेरिहि बार, कि हारि परे बहुतै नत पाले ॥

सिंधु तरे, बड़े बीर दले खल, जारे हैं लंक से बंक मवा से ।
तैं रनि-केहरि केहरि के बिदले अरि-कुंजर छैल छवा से ॥
तोसों समत्थ सुसाहेब सेई सहै तुलसी दुख दोष दवा से ।
बानर बाज ! बढ़े खल-खेचर, लीजत क्यों न लपेटि लवा-से ॥

अच्छ-विमर्दन कानन-भानि दसानन आनन भा न निहारो ।
बारिदनाद अकंपन कुंभकरन्न-से कुंजर केहरि-बारो ॥
राम-प्रताप-हुतासन, कच्छ, बिपच्छ, समीर समीर-दुलारो ।
पाप-तें साप-तें ताप तिहूँ-तें सदा तुलसी कहँ सो रखवारो ॥

घनाक्षरी

जानत जहान हनुमान को निवाज्यौ जन, मन अनुमानि बलि, बोल न बिसारिये ।
सेवा-जोग तुलसी कबहुँ कहा चूक परी, साहेब सुभाव कपि साहिबी सँभारिये ॥
अपराधी जानि कीजै सासति सहस भाँति, मोदक मरै जो ताहि माहुर न मारिये ।
साहसी समीर के दुलारे रघुबीर जू के, बाँह पीर महाबीर बेगि ही निवारिये ॥

बालक बिलोकि, बलि बारेतें आपनो कियो, दीनबन्धु दया कीन्हीं निरुपाधि न्यारिये ।
रावरो भरोसो तुलसी के, रावरोई बल, आस रावरीयै दास रावरो बिचारिये ॥
बड़ो बिकराल कलि, काको न बिहाल कियो, माथे पगु बलि को, निहारि सो निवारिये ।
केसरी किसोर, रनरोर, बरजोर बीर, बाँहुपीर राहुमातु ज्यौं पछारि मारिये ॥

उथपे थपनथिर थपे उथपनहार, केसरी कुमार बल आपनो सँभारिये ।
राम के गुलामनि को कामतरु रामदूत, मोसे दीन दूबरे को तकिया तिहारिये ॥
साहेब समर्थ तोसों तुलसी के माथे पर, सोऊ अपराध बिनु बीर, बाँधि मारिये ।
पोखरी बिसाल बाँहु, बलि, बारिचर पीर, मकरी ज्यौं पकरि कै बदन बिदारिये ॥

राम को सनेह, राम साहस लखन सिय, राम की भगति, सोच संकट निवारिये ।
मुद-मरकट रोग-बारिनिधि हेरि हारे, जीव-जामवंत को भरोसो तेरो भारिये ॥
कूदिये कृपाल तुलसी सुप्रेम-पब्बयतें, सुथल सुबेल भालू बैठि कै बिचारिये ।
महाबीर बाँकुरे बराकी बाँह-पीर क्यों न, लंकिनी ज्यों लात-घात ही मरोरि मारिये ॥

लोक-परलोकहुँ तिलोक न बिलोकियत, तोसे समरथ चष चारिहूँ निहारिये ।
कर्म, काल, लोकपाल, अग-जग जीवजाल, नाथ हाथ सब निज महिमा बिचारिये ॥
खास दास रावरो, निवास तेरो तासु उर, तुलसी सो देव दुखी देखियत भारिये ।
बात तरुमूल बाँहुसूल कपिकच्छु-बेलि, उपजी सकेलि कपिकेलि ही उखारिये ॥

करम-कराल-कंस भूमिपाल के भरोसे, बकी बकभगिनी काहू तें कहा डरैगी ।
बड़ी बिकराल बाल घातिनी न जात कहि, बाँहूबल बालक छबीले छोटे छरैगी ॥
आई है बनाइ बेष आप ही बिचारि देख, पाप जाय सबको गुनी के पाले परैगी ।
पूतना पिसाचिनी ज्यौं कपिकान्ह तुलसी की, बाँहपीर महाबीर तेरे मारे मरैगी ॥

भालकी कि कालकी कि रोष की त्रिदोष की है, बेदन बिषम पाप ताप छल छाँह की ।
करमन कूट की कि जन्त्र मन्त्र बूट की, पराहि जाहि पापिनी मलीन मन माँह की ॥
पैहहि सजाय, नत कहत बजाय तोहि, बाबरी न होहि बानि जानि कपि नाँह की ।
आन हनुमान की दुहाई बलवान की, सपथ महाबीर की जो रहै पीर बाँह की ॥

सिंहिका सँहारि बल, सुरसा सुधारि छल, लंकिनी पछारि मारि बाटिका उजारी है ।
लंक परजारि मकरी बिदारि बारबार, जातुधान धारि धूरिधानी करि डारी है ॥
तोरि जमकातरि मंदोदरी कढ़ोरि आनी, रावन की रानी मेघनाद महँतारी है ।
भीर बाँह पीर की निपट राखी महाबीर, कौन के सकोच तुलसी के सोच भारी है ॥

तेरो बालि केलि बीर सुनि सहमत धीर, भूलत सरीर सुधि सक्र-रबि-राहु की ।
तेरी बाँह बसत बिसोक लोकपाल सब, तेरो नाम लेत रहै आरति न काहु की ॥
साम दान भेद बिधि बेदहू लबेद सिधि, हाथ कपिनाथ ही के चोटी चोर साहु की ।
आलस अनख परिहास कै सिखावन है, एते दिन रही पीर तुलसी के बाहु की ॥

टूकनि को घर-घर डोलत कँगाल बोलि, बाल ज्यों कृपाल नतपाल पालि पोसो है ।
कीन्ही है सँभार सार अँजनी कुमार बीर, आपनो बिसारि हैं न मेरेहू भरोसो है ॥
इतनो परेखो सब भाँति समरथ आजु, कपिराज साँची कहौं को तिलोक तोसो है ।
सासति सहत दास कीजे पेखि परिहास, चीरी को मरन खेल बालकनि को सो है ॥

आपने ही पाप तें त्रिपात तें कि साप तें, बढ़ी है बाँह बेदन कही न सहि जाति है ।
औषध अनेक जन्त्र मन्त्र टोटकादि किये, बादि भये देवता मनाये अधिकाति है ॥
करतार, भरतार, हरतार, कर्म काल, को है जगजाल जो न मानत इताति है ।
चेरो तेरो तुलसी तू मेरो कह्यो राम दूत, ढील तेरी बीर मोहि पीर तें पिराति है ॥

दूत राम राय को, सपूत पूत बाय को, समत्व हाथ पाय को सहाय असहाय को ।
बाँकी बिरदावली बिदित बेद गाइयत, रावन सो भट भयो मुठिका के घाय को ॥
एते बड़े साहेब समर्थ को निवाजो आज, सीदत सुसेवक बचन मन काय को ।
थोरी बाँह पीर की बड़ी गलानि तुलसी को, कौन पाप कोप, लोप प्रकट प्रभाय को ॥

देवी देव दनुज मनुज मुनि सिद्ध नाग, छोटे बड़े जीव जेते चेतन अचेत हैं ।
पूतना पिसाची जातुधानी जातुधान बाम, राम दूत की रजाइ माथे मानि लेत हैं ॥
घोर जन्त्र मन्त्र कूट कपट कुरोग जोग, हनुमान आन सुनि छाड़त निकेत हैं ।
क्रोध कीजे कर्म को प्रबोध कीजे तुलसी को, सोध कीजे तिनको जो दोष दुख देत हैं ॥

तेरे बल बानर जिताये रन रावन सों, तेरे घाले जातुधान भये घर-घर के ।
तेरे बल रामराज किये सब सुरकाज, सकल समाज साज साजे रघुबर के ॥
तेरो गुनगान सुनि गीरबान पुलकत, सजल बिलोचन बिरंचि हरि हर के ।
तुलसी के माथे पर हाथ फेरो कीसनाथ, देखिये न दास दुखी तोसो कनिगर के ॥

पालो तेरे टूक को परेहू चूक मूकिये न, कूर कौड़ी दूको हौं आपनी ओर हेरिये ।
भोरानाथ भोरे ही सरोष होत थोरे दोष, पोषि तोषि थापि आपनी न अवडेरिये ॥
अँबु तू हौं अँबुचर, अँबु तू हौं डिंभ सो न, बूझिये बिलंब अवलंब मेरे तेरिये ।
बालक बिकल जानि पाहि प्रेम पहिचानि, तुलसी की बाँह पर लामी लूम फेरिये ॥

घेरि लियो रोगनि, कुजोगनि, कुलोगनि ज्यौं, बासर जलद घन घटा धुकि धाई है ।
बरसत बारि पीर जारिये जवासे जस, रोष बिनु दोष धूम-मूल मलिनाई है ॥
करुनानिधान हनुमान महा बलवान, हेरि हँसि हाँकि फूँकि फौजैं ते उड़ाई है ।
खाये हुतो तुलसी कुरोग राढ़ राकसनि, केसरी किसोर राखे बीर बरिआई है ॥

सवैया

राम गुलाम तु ही हनुमान गोसाँई सुसाँई सदा अनुकूलो ।
पाल्यो हौं बाल ज्यों आखर दू पितु मातु सों मंगल मोद समूलो ॥
बाँह की बेदन बाँह पगार पुकारत आरत आनँद भूलो ।
श्री रघुबीर निवारिये पीर रहौं दरबार परो लटि लूलो ॥

घनाक्षरी

काल की करालता करम कठिनाई कीधौं, पाप के प्रभाव की सुभाय बाय बावरे ।
बेदन कुभाँति सो सही न जाति राति दिन, सोई बाँह गही जो गही समीर डाबरे ॥
लायो तरु तुलसी तिहारो सो निहारि बारि, सींचिये मलीन भो तयो है तिहुँ तावरे ।
भूतनि की आपनी पराये की कृपा निधान, जानियत सबही की रीति राम रावरे ॥

पाँय पीर पेट पीर बाँह पीर मुँह पीर, जरजर सकल पीर मई है ।
देव भूत पितर करम खल काल ग्रह, मोहि पर दवरि दमानक सी दई है ॥
हौं तो बिनु मोल के बिकानो बलि बारेही तें, ओट राम नाम की ललाट लिखि लई है ।
कुँभज के किंकर बिकल बूढ़े गोखुरनि, हाय राम राय ऐसी हाल कहूँ भई है ॥

बाहुक-सुबाहु नीच लीचर-मरीच मिलि, मुँहपीर केतुजा कुरोग जातुधान हैं ।
राम नाम जगजाप कियो चहों सानुराग, काल कैसे दूत भूत कहा मेरे मान हैं ॥
सुमिरे सहाय राम लखन आखर दोऊ, जिनके समूह साके जागत जहान हैं ।
तुलसी सँभारि ताड़का सँहारि भारि भट, बेधे बरगद से बनाइ बानवान हैं ॥

बालपने सूधे मन राम सनमुख भयो, राम नाम लेत माँगि खात टूकटाक हौं ।
परयो लोक-रीति में पुनीत प्रीति राम राय, मोह बस बैठो तोरि तरकि तराक हौं ॥
खोटे-खोटे आचरन आचरत अपनायो, अंजनी कुमार सोध्यो रामपानि पाक हौं ।
तुलसी गुसाँई भयो भोंडे दिन भूल गयो, ताको फल पावत निदान परिपाक हौं ॥

असन-बसन-हीन बिषम-बिषाद-लीन, देखि दीन दूबरो करै न हाय हाय को ।
तुलसी अनाथ सो सनाथ रघुनाथ कियो, दियो फल सील सिंधु आपने सुभाय को ॥
नीच यहि बीच पति पाइ भरु हाईगो, बिहाइ प्रभु भजन बचन मन काय को ।
ता तें तनु पेषियत घोर बरतोर मिस, फूटि फूटि निकसत लोन राम राय को ॥

जीओं जग जानकी जीवन को कहाइ जन, मरिबे को बारानसी बारि सुरसरि को ।
तुलसी के दुहूँ हाथ मोदक हैं ऐसे ठाँउ, जाके जिये मुये सोच करिहैं न लरि को ॥
मोको झूटो साँचो लोग राम को कहत सब, मेरे मन मान है न हर को न हरि को ।
भारी पीर दुसह सरीर तें बिहाल होत, सोऊ रघुबीर बिनु सकै दूर करि को ॥

सीतापति साहेब सहाय हनुमान नित, हित उपदेश को महेस मानो गुरु कै ।
मानस बचन काय सरन तिहारे पाँय, तुम्हरे भरोसे सुर मैं न जाने सुर कै ॥
ब्याधि भूत जनित उपाधि काहु खल की, समाधि कीजे तुलसी को जानि जन फुर कै ।
कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ भूतनाथ, रोग सिंधु क्यों न डारियत गाय खुर कै ॥

कहों हनुमान सों सुजान राम राय सों, कृपानिधान संकर सों सावधान सुनिये ।
हरष विषाद राग रोष गुन दोष मई, बिरची बिरञ्ची सब देखियत दुनिये ॥
माया जीव काल के करम के सुभाय के, करैया राम बेद कहैं साँची मन गुनिये ।
तुम्ह तें कहा न होय हा हा सो बुझैये मोहि, हौं हूँ रहों मौनही बयो सो जानि लुनिये ॥

Leave a comment