Sankat Mochan Hanuman Ashtak Lyrics & Meaning in English & Hindi PDF

Sankat Mochan Hanuman Ashtak Lyrics & Meaning in English ॥ Hanuman Ashtak ॥ Baal samai ravi bhakshi liyo tab,teenahu loka bhayo andhiyaro ।Taahi so traas bhayo jag ko,yah sankat kaahu so jaat na taaro ।Dewan aani kari bintee tab,chaadhi diyo ravi kasht niwaaro ।Ko nahin jaanat hai jag mein kapi,sankat mochan naam tihaaro ॥1॥ During … Read more