Hanuman Chalisa in Marathi Lyrics | संपूर्ण हनुमान चालीसा मराठी भाषेत

Name Hanuman Chalisa In Marathi Language Marathi Tags Hanuman Chalisa Category Religion & Spirituality Hanuman Chalisa In Marathi PDF Click Here Hanuman Chalisa in Marathi || दोहा || श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि,वरणौ रघुवर विमलयश जो दायक फलचारि.बुद्धिहीन तनुजानिकै सुमिरौ पवन कुमार,बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार्. || चौपाई || … Read more