Hanuman Chalisa in Malayalam Lyrics

Name Hanuman Chalisa In Malayalam Language Malayalam Tags Hanuman Chalisa Category Religion & Spirituality Hanuman Chalisa In Malayalam PDF Click Here Hanuman Chalisa in Malayalamഹനുമാന് ചാലീസാ ദോഹാശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി ।വരണൌ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി ॥ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൌ പവന കുമാര ।ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര ॥ ധ്യാനമ്ഗോഷ്പദീകൃത … Read more